Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Dejepis - Historia

Zapísaná myšlienka sa zachovala


Písmo - dohodnutý súbor znakov 

          - vzniká v staroveku - prvé štáty

          - zapisovali sa rôzne informácie, zákonníky, úradné   listiny ....

 

        

Mezopotánia - klinové písmo

                    - hlinené doštičky - Sumeri

                    - Epos o Gilgamešovi

 

Egypt - hieroglyfy - papyrus

         

 

Feničania - hláskové písmo

               - hláska - znak

               - naše písmo - Latinka

 

 

Hlaholika - používala sa na našom území ( 863 - príchod Konštantína a Metoda )

              - Cyrilika - Azbuka

 

TOPlist